вторник, 4 август 2009 г.

Мисли на велики учители и педагози за образованието.

Ян Коменски за образованието
Работата е наистина твърде сериозна и както трябва да бъде желана от всички, така трябва да бъде преценена от мнението на всички и подета от съединените усилия на всички, защото засяга общото благо на човешкия род. ” Да се преподава изкуствотото на изкуствата” , а именно да се ръководи човека е много мъчна работа, тя изисква особено обсъждане и то не от един човек, а от мнозина, защото никой отделен човек не е надарен с такова остро зрение, от което да не ни се изплъзват много неща.”
...
Образованието е спасителното лекарство за”болното човечество”.Чрез възпитание и обучение хората трябва да станат човеци, да се узъвършенстват умствено и нравствено и да се сближат едни с други. Така ще се озъществи разбирателството между тях и мир между народите.
...
Умна мисъл е казал онзи, който е нарекъл училището “работилница за човещина”.
Учениците да се обучават по някаква по-лека методика, чрез която те не само да не се отвращават от училището, но да бъдат по-скоро привлечени като някаква примамка, така че децата да намират не по-малко удоволствие в учебните занятия, отколкото в игрите
...
“Разпространеният начин за обучение на децата в училищата ми се вижда така нереден, като че ли някому е било заповядано с труд и старание да измислят начин или план , по който учителите да довеждат учениците до латински език и учениците да идват до него само с непосилен труд .със страшно отвращение, с безкрайни мъки и само след много дълго време”.
А. Лубин – Д-р на богословските науки и професор в Ростошкия университет през 17 в.

Природата започва цялата своя работа отвътре навън.Природата почва всички свои образувания от най-общото и свършва с най-частното. Що се отнася до изучаването на латински език, продавачките,слугите и работниците по ресторантите, при военната служба и при други долни знаняти, научават много по-лесно някой чужд език, дори и два три, докато възпитаниците на училищата при много свободно време и с най-голямо старание едва усвояват само латински.


Сега да видим по кой начин с божията помощ могат да се премахнат всички онези пречки, които божественото провидение ни е противопоставило отвън, за да засили нашето усърдие:

Съкращаване на учебния материал, за да отговаря на продължителността на живота.

Разкриване на дарбите, за да се проникне в нещата и да се учи лесно.

Установяване на една здрава и непоклатима основа и засилване на разсъдителната способност, за да се учи основно.

Природата гржливо отбягва противното и вредното.Затова тези книги трябва така да бъдат съставени,че да могат с пълно право да се нарекат фунии за преливане на мъдростта, нравствеността и благочестието.

Като изследваме пътищата на природата, ще ви стане ясно,че обучението на младежта щюе тръгне лесно ако почва рано преди покварата на духа.

Учебните занятия през целия живот трябва така да бъдат наредени, че да представят една енциклопедия, в която всичко да изхожда от един общ корен и всяко нещо да стои на мястото му.

Най-напред трябва да се упражняват сетивата на децата, после паметта, след това – интелекта и най-после разсъдителната способност.
Така се върви постепенно, понеже знанието започва със сетивното възприятие и през въображението минава в паметта, а след това чрез извеждане на частното се идва до познание за общото и най-после за достатъчно извисениет неща се съставя съждение.


Из " Велика Дидактика", София, 1894 г.

Няма коментари: