сряда, 12 август 2009 г.

Интегрално обучение в началното училище

Примерна разработка за интегрално обучение в предучилищна и начална възраст по канцепцията за ново образование в сп. Педагогика, бр.6,2006 г.
Автори : Румяна Русева и Гергана Бабикова

Форми на обучение - индивидуално и в малки групи по авторски програми, които надграждат основния курс
А. Пълен компвекс за предучилищна подготовка
1. Комплекс с доминиране на музика
2. Комплекс с доминиране на изобразително изкуство
3. Интегрален комплекс по етика - човешките добродетели - басни, приказки и театър

Б.Комплекс за начално образование
1.Български език и литература
а. изучаване на родния език чрез средствата на изкуството - литературното творчество,изобразително изкуство, театър.
б. Изучаване на традиционни песни и танци от българския бит и фолклор
в. Събуждане на родовата памет чрез анализи върху митологичната система в приказките - в търсене на универсалния код.
г. Възпитание в добродетели - уважение, взаимопомощ, съпричастност, оптимизъм и други.

2. Природознание
а. Изграждане на знания за хармонията в природата и създаване на чувство за прекрасното и любов към творението.
б. Възпитаване на отговорност към живота на планетата - Земя чрез научното
познание за физическите и духовните закони, които я управляват.
в. Развивавне на активни умения за взаимодействие с околната среда - грижа към растения и животни.

3. Математика
а. Развиване на мисленето чрез логически упражнения.
б Цифрите - тяхното значение и роля за постигнане на хармония.
в. Математиката и другите науки

4. Физичеснка култура и спорт
а. Развиване на здрав дух в здраво тяло.
б.Музека, песен и танц - интеграция на физическите упражнения с изкуството -
от древността към бъдещето.

5. Чуждо-езиково обучение
а. Общи понятия за езика в ингерация с изкуства - изучаване на приказки и развиване
на ценностната система чрез другите култури.
банализ и драматизация в интеграция с други изкуства.
б. Други игри, които развиват висока степен на емоционална интелигетност.

6 Изобразително изкуство
а.Изящни изкуства - развитие на образното мислене във връзка с получаването на композиционно творчески умения и творечското мислене на децата.
б Приложни изкуства - развитие на творчество и сръчност у децата.
в. Развиване на умения и вкус към национални произведения на художественото творчество.

7. Музика
а. изучаване на инструментално и вокално изпълнение.
б Култивиране на музикалния слух, чрез изучаване на песни на народите.

По-долу представям примерна постановка на английски език, достъпна за ученици от втори до четвърти клас, като се адаптира към тях.
"Номерът на костенурката" ни представя как да се научим да се справяме с гнева си.
Може да се изпълни с кукли или чрез самите деца. Даден е оригиналния текст по американското ръководство " Kfw to control Anger", Washington, 1992.
Участват две момчета в ролите на прасета Филис и котарака Монти.

The "Turtle Trick " Puppet Play


Monty has a terrible temper. One day he was sitting outside the principal's office with his fists all tight. Phyllis walked by and saw him sitting there. Let's listen in their conversation:

Phyllis: Hey, Monty, you look really mad, what's the matter?

Monty: This is my third time! Everybody gets me in trouble. Now I don't get peace for the rest of the week.

Phyllis: Did you do something else besides hit him?

Monty Yeah! Next time I'll kick him and bite him.

Phyllis: Come one Monty, you know what would happen to you if you didn't do that. If you don't learn to control your temper, you 'll be sitting in this office for the rest of the year.

Monty: If kids would leave me alone, I wouldn't get in trouble.

Phyllis: Monty, you need to learn how to control your temper no matter what other kids do.

Monty: Can't help it, I just get mad ! do you ever get mad?

Phyllis: Yes, I do,Monty. Everybody gets mad sometimes. When I get mad I pretend I'm a turtle and then I go inside my shell.

Monty: Pretend you 're a turtle? You,re a pig!

Phyllis: I know it sounds weird, Monty, but this trick really works. Let me show you what I mean.

Phyllis got a piece of paper and a pencil and drew Monty a picture of a turtle.

Phyllis: Monty, this is how a turtle looks when it's upset, right? Now what does the turtle do when someone bugs it?

Monty: It goes in its shell.

Phyllis: Right, Monty! ( Shows the picture again) and whe it' s in its shell nobody can hurt anybody else.

Monty : So....

Phyllis: So, the turtle is safe and it can't get in any trouble. When you're mad, Monty, you need to pretend that you have a shell that you can go into.

Monty: How can I do that?

Phyllis: Like I do. I just imagine that there's a shell around me that I can get into to calm down for a little while.

Monty: I don't know how to be a turtle.

Phyllis: You don't have to be a turtle, Monty. I'm just asking you to imagine that you have a turtle shell that you pull into when you're mad so you don't start any fights.

Monty: Think I could learn to do it?

Phyllis: Anybody can learn the turtle trick , Monty. All you have to do is think about a turtle. Let's go back to the place where you said that kid pushed you. Do you remember how you felt when that happened?

Monty: Yeah! I was so mad that I wanted to punch him out.....so I did. Hate it when kids call me mopface!

Phyllis: Now imagine how you would feel if a kid said that to you.

Monty: Real mad.

Phyllis: Imagine what you feel like doing.

Monty: Punching him out and calling him worse names!

Phyllis: Now imagine yourself just pulling in you shell and calming down. Imagine his words and see yourself not hitting or insulting the kid: Instead, you're
safe inside your shell.

Monty: Feels good in here.

Phyllis: It will feel even better not to get in trouble any more, Monty.


Doing this worked for Monty. That very week a kid told him that when he talked he sounded like a grunting pig. Monty was just about ready to smash the kid in the face when he remembered the idea of pulling into his shell like a turtle. He did it abd cooled off enough to keep himseflf from getting into a big fight.


Тема: Какъв искам да стана
Примерни уроци по етично въпитание за края на втори, трети и четвърти клас :

1. Отговорете на следните въпроси:
а. Кой съм аз ?
б. Живътът хубав ли е ?
в. Какво трябва да направя, за да имам приятели?
г. Какъв искам да стана?

Запишете отговорите в своята тетрадка по интереси или в личния си творчески дневник.

2. Прочетете откъс от началото на книгата " Ученик на джедая" на Джуд Уотсън и подчертайте онези думи и изрази, които характерезерат героите.

Ученик на джедая

Оби Уан Киноби и неговият наставник Куай-Гон Джин прекоссяваха претъпкания пазар на град Бендор. На момчето му се искаше да поспре, за да си купи парче от плод муйа, но майсторът не се забави крачка нито за миг. Той се носеше през претъпканите улици с плавни спокойни движения. Без да иска се блъсна, без да отмества хората. Куай-Гон създаваше проход с възможно най-малйк разход на енергия. Оби-Уан се чувстваше до него като бавен пякъчен бръмбар до грациозен звездолет.
Вничаваше да не изоставя. Продстоеше му първата официална мисия с Куай-Гон. Рицарят джедай неохотно беше взел Оби-Уан за свой ученик. Макар да бяха преминали заедно през битки и приключения, джедаят дълго се беше колебал. Чак след последното му приключение, когато се изправиха през лицето на смъртта в минните галерии на Бендор, Куаю-Гон взе решението да го приеме за свой ученик.
Оби-Уан все още не беше сигурен какви са чувствата на учителя му към него. Куай-Гон беше мълчалив човек, който споделяше мислите си само когато е необходимо. оби-Уан не знаеше почти нищо за новата задача. трябваше да изчака търпеливо, дакато рицарят му изясни подробностите.

Въпроси за размисъл:
1. Каква е връзката между учител и ученик в този откъс?
2. Какви чувства вълнуват Об-Уан докато следва учителя си?
3. Къде се говори за доверието между двамата?
4. По какво се различават учителят от ученика?
5. Какви качества са необходими на ученика, за да се учи и следва своя учител?
6. Каква е целта на двамата джедаи?


Подтема: Какво знаем за характера на другите?
1. Какво е това характер?
2. Нарисувйте човек, на който сте придали известни черти на характера и го опишете с съответните прилагателни имена: намръщен, сърдит, гневлив, добродушен, засмян, добър, услужлив и т.н.
3л Каква част от характера на човека изразяват думите на Ръдиърд Киплинг :

Който не знае,
и не знае, че не знае,
е глупак -
ИЗБЯГВАЙ ГО

Който не знае,
и не знае, че не знае,
е ученик -
НАУЧИ ГО.

Който знае,
и не знае,че знае,
спи -
СЪБУДИ ГО.

Който знае,
и знае, че знае,
е мъдрец -
СЛЕДВАЙ ГО!"

Няма коментари: