сряда, 12 август 2009 г.

Как да стана щастлив човек?( етика за среден курс)

Какво е щастие и как да стана щастлив човек?
Примерен урок за 5 клас :


Прочетете приказката и кажете как авторът определя щастието.

ЩЕДРОТО ДЪРВО
Шел Силверстайн

Имало някога едно дърво… и то обичало едно малко момче. Всеки ден момчето идвало при дървото , събирало листата му, правило от него корона и играело в горската обител. То се качвало на дървото, разкрлащало клоните му и ядяло ябълки. А когато се уморявало, зспивало под сянката на дървото. Момчето обичало дървото много силно.
И дървото било щастливо.
Но дошло време, момчето пораснало и дървото често оставало само. От време на време момчето идвало при дървото и дървото казвало както преди: "“айде, момченце, азкачи се по ствола ми , полюлей се на клоните ми, похапни ябълки, поиграй под сянката ми и ще бъдеш щастливо.” Момчето слизало от дървото, събирало ябълките и ги взимало със себе си.
И дървото било щастливо.
Но момчето повече не дошло … и на дървото му станало тъжно. И ето веднъж момчето се върнало. Дървото се заклатило от радост и казало: “Хайде момченце, качи се по моя ствол, разклати клоните ми и бъди щестлив”.
-Малко съм зает, за да лазя по дървото – казало момчето – Трябва ми дом, за да се сгрея – затова ми е нужен дом. Ти можеш ли да ми дадеш дом?
-Аз нямам дом – казало дървото – Гората е моят дом, но ти можеш да отрежеш моите клони и да си построиш къща. Тогава ще бъдеш щастлив.
И момчето отрязало клоните и ги занесло, за да си построи къща . И дървото било щастливо. Но момчето не се връщало задълго. А когато се връщало, дървото било толкова щастливо, че почти не можело да товори.
-Ела, момченце! – прошепнало то – ела и си поиграй.
-Аз съм малко стар и тъжен, за да играя – казало момчето – Имам нужда от лодка, за да отплувам оттук. Можеш ли да ми дадеш лодка?
-Отсечи моят ствол и направи лодка, за да оплуваш и ще бъдеш щастлив…
И дървото било щастливо… но не съвсем.
След дълго време момчето пак се върнало.
-Прости, момченце – казало дървото – но повече нищо не мога да ти дам. Нямам повече ябълки.
-Моите зъби не стават за ябълки. – казало момчето.
-Нямам вече клони, - казало дървото – ти не можеш да се качваш по тях.
-Аз съм остарял, за да се качвам на клоните ти. – казало момчето.
-Нямам вече ствол, - казало дървото – но ти можеш да се “карабкаться”.
-Малко съм изморен, за да се плъзгам. – казало момчето.
-Прости ми, - въздъхнало дървото – исках да ти дам нещо, но от мен нищо не е останало. Аз съм просто стар пън.
-Сега не ми е нужно много – казало момчето – трябва ми само едно тихо място, за да седна и отдъхна. Много съм изморен.
-Добре – казало дървото, протягайки се над земята, колкото му било възможно. – Добре, старият пън става за това, за да седнеш на него и да отдъхнеш. Ела, момченце, седни. Седни и отдъхни.
Момчето така и направило.
И дървото било щастливо.
Примерен урок за среден курс: за 6 - 7 клас

Много често чувството за щастие се свързва с изпълнението на някакви желания. Например, ако сме гладни или ни се яде нещо, което много обичаме, след като го изпълним се чувстваме много добре. ако обечаме някого и скучаем без този човек ние се чувстваме едва ли не нещастни. А когато се срещнем с негосме щастливи, а ако се стремим да получим добро образование и да създадем добро семейство, то ще бъдем още по-щастливи. И все пак зали изпълнението на всяко желание ни носи щастие? Има и такива, които след време ни носят много разочарования. ако ни се е приискало да отидем с приятелска компания, където се пуши или пие, то твърде възможно е да бъдем подведени и да се окаже, че някои наши съученици ни вляят така, че да променим поведението си у дома и училище.
Също така когато изкрещяваме или оскърбяваме онзи, който ни е ядосалние сякаш желаем да се освободим от гнева в нас. ала след гота съжаляваме за постъпката си.
Ние не знаем как да се справим с бушуващите у нас чувства и желания и често страдаме.
Нека илюстрираме с един пример:
Много обичате гъби , но никой не ви е учил как да отличавате отровните.Отивате в гората и си набирате много гъби. Връщате се в къщи, готвите ги и ги изяждате. На другия ден крещите от болки и ви взимат в болницата.
Някои знания можем да получим от нашите грешки, които не са свързани с риск за нашия живот. Но има други, които са от съществено значение за нащата безопасност и защита по пътя ни към реализиране на нашите мечти.
И още един пример с географската карта:
За осигуряване на безопасно пътешествие е необходимо да следваме определени закони и правила. Колкото по-нова и по-подробна е тази карта, толкова по-леко ще бъде и вашето потешествие. една добра карта ще ви информира за най-добрите пътища, а също и за опасностите и пропастите, котито трябва да се избегнат. Пътеводителят също може да бъде полезен, тъй като в него ще бъде включен опита на предишни пътешественици. Животът - това е най-интересното приключение.

За вашия творчески дневник :

1. Въпроси за размишление:
а. Кога се чувствате щастливи? - кажете няколко дейности.
б.Можете ли да различавате правилните от неправилните желания - дайте примери.
в.Защо ви е нужна карта при пътешествие?

2. Опишете случай, в който сте се чувствали щастливи?

1 коментар:

ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР каза...

Прекрасно е Руми. Браво!