събота, 29 май 2010 г.

Младежки служби за мир( възпитание в универсални ценности)

Възпитателната роля на изкуството и игровите форми
в чуждоезиковото обучение

В малкия отрязък от време не е възможно да изчерпя една тема от особено значение. Затова ние тук можем да отбележим само онези важни аспекти на възпитание в универсалните цинности, необходими днес за едно образование на 21 век. Ще се спра само на някои качества и добродетели, които облагородяват човешкия дух и подтикват всеки човек да започне да твори красота.
А чрез творчеството и създаването на красота, ние можем да изразим и любовта си към близките си и природата.

Какво е красотата? Ако кажем, че Любовта е емоционална сила, която субектът ( творецът) дава на обекта (творението), то “красотата” е емоционална сила на даване на радост.
Д- р Ли
“Обединителна мисъл”, С.,2002 г.

Известно ни е, че Людмила Живкова под влияние на духовното водителство, което тя получава от Изток е отделяла особено внимание на художествено-естетическото възпитание чрез изучаване на културните постижения на своя народ и на другите народи.

В най-общи линии полагам мирогледната основа, въз основа на която съм изграждала часовете си по чуждоезиковото обучение.
Преди десетилетие ЮНЕСКО издигна призива за образованието като „скрито съкровище” и прегърна редица инициатива за оббучение в универсалните ценности най-вече чрез средствата на изкуството. Така например, за „повишаване на осъзнаването на младежта и намаляне на сексуалното поведение” в Южна Америка (Бразилия и Мозамбик) са се провели различни уъркшопове, ( работни семинари), където юношите се учели да танцуват, да рисуват и играят театър. Юнеско с Американската агенция за международни развитие са организирали културни срещи за международен обмен за намаляване на вредните последствия от движението на хипитата през 60- те години чийто лозунг бил : „Правете любов , а не война!”

2. Но вече много неправителствени организации (фондации) у нас полагат усилия за обхващане на много деца в сферата на изкуството –
-детски ансамбли за народни танци,
- фондации за работа с деца по неравностойно положениие – напр. Фондация „Лале” в Пазарджик”
-Младежка асоциация „Артистичен свят” на преподаватели от НАТФИЗ и др. за студенти глухонеми и др.

3. Единството на наука и религия – духовно-научното познание

Творческо преосмисляне на научните познания и тяхното приложение в практиката.
Техника за визуализация

На острова –
Разходка в гората –

Кой съм аз?
Накъде отивам?
Как си представям живота+
Как мога да преодолея трудностите в живота?


петък, 28 май 2010 г.

Върви народе възродени"Универсалните принципи в образованието -
нови идеи и практики
в Европейската култура"
Конференция
29.05.2010 г.