понеделник, 7 юни 2010 г.

Децата индиго

Какво представлява глобалното затопляне?Как се чувстваме когато гледаме филма? Глобалното затопляне сякаш все още е далече от нас...

Очевидно в съвременния свят , нравствените норми приети в различни общества и културни традиции, се отличават един от други. Затова може да възникне въпросът : " има ли някакви принципи, присъщи на цялата култура и религия, или такива не съществуват?
В много световни религии можем да намерим общи принципи и системи на нравствени стохности.
Златното правило, проповядвано от световните религии е:
Будизъм - Не прави на другите това, което смяташ за зло!
Индуизъм - Не прави на другите това, което да ти причини болка!
Юдеизъм - Това, което ненавиждаш, не го прави на друг!
Даоизъм - Приемай щастието на ближния си за своя и неговата загуба за твоя!
Тъй като тези религии говорят от името на много хора и издържат изпитанието на вековете, можем да вярваме на универсалните им принципи, които те остават.
Много ценности и принципи , провъзгласени от хриситянството, видехме, че са присъщи и на другите традиции.
Хриситянство - Постъпвай с другите така, както искаш да постъпват с тебе.
Универсалните принципи, в които вярват повечето хора, все пак съществуват. Те пронизват всички култури и религии, определящи истинския смисъл на човешкото битие. В живота те се приемат различно, но удивителната последователност на тези принципи съществува в целия свят.