четвъртък, 6 август 2009 г.

Проблеми при партньорството

Проект за дейностите на формираща се асоциация
за духовно и културно образование (АДКО)


Асоциацията има за цел да съдейства за развитие на различни видове дейности, свързани с изграждането на по-добри човешки взаиммотношения в
приятелството, партньорството, семейството и обществото като цяло и да повиши духовния и творчески потенциал на всички, който имат нужда от
чностно развитие и търсене на истинската любов в света.
Предлагаме:

Тема Продължителност Цена

1 "Да дадем шанс на любовата" - два пъти по 2 ак.часа - 40 лева
мотивационен курс за личностно веднъж седмично - общо за 2 месеца
развитие и партньорството 40 ак. часа (вторник и
събота - 17.30; 14.00) за женени двойки -35лв)

2. Терапевтични курсове чрез два пъти по 2 ак.часа 48 лева
арт-терапия и психодрама веднъж седмично - общо за 2 месеца

3. Познанства и организиране
на срещи с достъп до каталог входна такса 2 лева месечно
за приятелства (попълване на формуляр)


4. Организиране на хоби-курсове по :
приложно-художествена веднъж седмично
дейност, йога, медитация
и по творческо писане


5. Курсове по английски език
със средствата на изкуството
16 лв. на мес.6. Дискусионен клуб "Дихяна" предлага
беседи на тема"Световни цивилизации
и култури”. един път седмично вход -дарения
7. Консултации от семейни терапевти, По желание на участниците
обучени по въпросите на
изграждането на истинската любов
на семейно, родово и национално ниво


8 Изследователски проучвания свързани
с родовата линия и болести предавани
по наследствен път.


Забележка: За безработни и социално слаби курсовете се провеждат безплатно при надвишаване на броя на участинците над 5 или 50% намаление при надвишаване на участниците над 7 души. Бъдещата асоциация активно търси сътрудничество.

1 коментар:

Румяна Русева каза...

Търси се подходящо място за събирания. Засега се ползва сградата на Посолството на мира на ул. Бенковски 25, София