събота, 28 май 2011 г.

Валдорфската педагогика на Рудолф Щайнер


Актрисата Богдана Вульпе говори за Валдорфската педагогика

Защо Валдорфска педагогика?
“Най-висшето ни усилие трябва да бъде в развиване на свободни човешки същества, които са способни да създават цел и насока на живота си”
Най-важното за учителя е неговото разбиране за живота и света,т.е. неговия мироглед. Вдъховението, което струи вътрешно и непрекъснато от учителя и неговия светоглед се пренася и в душевното устройство на поверените му деца.”
д-р Рудолф Щайнер
За да бъдат здрави и щастливи децата ни, да обичат учението и училището, да се подготвят наистина за живота интелектуално, психически и практически като открият, развият и съхранят творческите си способности.
За да подготви дееспособни, всестранноразвити и високообразование хора, способни да развиват себе си и новите импулси и да ги претворят в дела, с остор социално чувство и стремеж към общуване и взаимопомощ.

Как е организиран учебният процес?

Валдорфските училища са независими свободни училища, работещи по собствена програма. В тях няма директор, всички учители образуват учителски колегиум, който е отговорен за развитието на училището във всяко едно отношение. Педагогическите изследвания са непрекъснати и задължителни.
Валдорфската педагогика, според нейният създател е творческо изкуство, а не наука, и урокът е произведения на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като :
-детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно.
-това отговаря на познанието на природата на човека и етапите на развитието му - тялото, душата и духът.
-Преподава се на епохи - периоди от 2 до 4 седмици, в които се изучава една наука. После тя се изоставя и се преминава към друга.
-Децата нямат учебници и оценки. В началото на всяка епоха те получават голяма тетрадка с чисто бели листове, където изработват учебниците си.

Какво дава Валдорфската педагогика?
-на родителите – възможност да надраснат границите на своя мироглед, да преобразят мисълта си и да разбудят чувствителнсотта си към новото покълващо у децата. Тясна връзка с училището чрез разнообразно родителски дейности, активно следене качеството на обучението, създаване на активни творчески занимания на децата в домашна обстановка.
-на учителите - условия за обширно и задълбочено образование, вътрешно и професионално усъвършенстване през целяи живот, творчество по време на урока, стремеж към живо и вдъховяващо преподаване, нови отношения между учител и ученици
на обществото – формира хора с ново социално мислене, което ще послужи за основа на нов морал и овладяване на новите духовни ценности, така че тези ново хора да могат да проведат желаните рефроми в обществото.
-на индивида – морална опора, доверие в себе си, инициативност, възможности за изграждане на ново мислене, образование и възпитание, хармонично развитие на воля, чувства и мисъл, подхранване на душевно-духовните жизнени сили.

Революция в образованието

Образователна конференция
С индивидуален подход, креативна атмосфера и вдъхновяващ учител дори тийнейджърите влизат с удоволствие в час.
Из. Сп Осем, април, 2011
На 12 май тази година в Посолството на мира на ул Бенковски 25 се състоя нова образователна конференция под надслов: Училището-храм на красотата и мира

Представени образователни програми:
- Валдорфската педагогика на д-р Рудолф Щайнер
-Образование основано на съзнанието - опита на института по Трансцендентална медитация на Махариши Махеш Йоги
-Слънчевата педагогика на Учителя Петър Дънов
-Образование на характера и сърцето - опита на Международната образователна фондация, основана от
д-р преп. Сан М. Муун