понеделник, 17 август 2009 г.

Проблеми на младежта

Истински семейства и свят
по Даниела Пугова

Сигурна съм, че вие ще кажете - да, нуждаем се от семейство и без него светът не би могъл да съществува. Но ако се попитаме от къкви семейство се нуждаем, можем да кажем - от добри семейства. Следователно, тази тема е от съществено значение за смисъла на нашия живот. Това, от което се нуждае човек е да има добри неща- образование приятели, работа, семейство и съдба. Затова целта на живота е да създаваме добри - щастие.
Ако аз имам проблем в семейството си, то тогава нацията и светът също ще имат. Така, че всичко започва от самите нас. Защо светът е лош? Защото семействата и нацията ни имат проблеми. Не можем да очакваме светът да се промени, ако аз остана такъв. Какъв е общият план за нашия живот, за децата на едно общество? Започваме от училището, после следваме университет, женм се и имаме деца. Макар и добър, този план ни създава доста трудности. Къде е проблемът? Например, можем да учим икономика, но има много малко места и не сме приети. ако искаме да намерим идеалния ни партьор, кой може да ни гарантира, че това е най-правилния ни избор. ако имаме деца, кое може да ни гарантира, че те ще успеят в живота. Затова ще се опитаме да разберем кой са фундаменталните проблеми в нашето общество и да разгледаме кризата в нашето съвремие. Няма да говорим за известни неща като глад, болести и бедност, а за по-вътрешни неща като чувствата и желанията. Когато кажем думата " семейство" ние знаем ли точно какво имаме впредвид? Ние сме чували за ситя кръв , династична или кралска кръв, но не сме наясно какво означава това- тоест истинското значение и потънало някъде в забвение. вместо него ние имаме усещането за някаква дискриминация - ето тези благородници си мислят, че принадлежат към особена кралска династична линия или папата е единствения наместник на Бога -католическата вяра е единствено правилрната религия по рода си и т.н. Но както сме обяснили в статията за четирите велики сфери на сърцето, царското потекло се образува от победата на принца и принцесата в техните изпитания. Ето защо царсктата династична кръв или линия е онази, която е свързана директно с благородството и силата на характера наподобяващ Исус Христос, други велики светци и личности представящи сърцето на Бог.
Но защо е тази обръканост и какво наблюдаваме днес:
а. разпадане на семействата - по статистически данни разводите в Европа са над 50%, а само за Холандия - 97 %. Разводът в обещството предизвиква спорове. Коренът на децата е любовта и ако техните родители се разведат този корен се разцепва на две, децата страдат и не могат да направят нищо. Ние се опитваме да заместим истинските стойности с изкуствени.
б. изгубване на морала и сексуалната етика. Хората се опитват да открият любовта, чрез лично задоволяване на сексуалните си желания. Любовта често се бърка със страстта. Най-често срещано явление е когато един мъж има много жени, особено млади около себе си. Все пак се среща и обратно явление като реакция на първото. Днес, ние сме жертва на сексуалана индустрия и много млади хора се обилчат предизвикателно и стават все по-агресивни. Така стъпка по стъпка хората изгубват вътрешните си стойносит.
Статистиката сочи, че всяка втора секунда се изнасилват момичета., всяка трета - се изнасилват жени и поне на всеки десет секунди - момчета.
Това е нашата реалност. Там, където ние откриваме извора на такива престъпления е порноиндустрията. Например, ако вземем едно порна-дписание какво виждаме на обложката? Какво може да прочете мъжът подсъзнанително? " искам да ме изнасилиш" Всички жени мислят подсъзнателно, че прелъстяването на мъжете е нещо нормално,т.е. те искат да бъдат изнасилени. От всички подобни случаи 25 % са деца, които мислят, че ще открият любовта чрез сексуално задоволяване. Ако няма основа за истинска любов, то как те ще отбегнат това?
в. хомосексуализъм - Хомосексуалистите казват, че те са свободни да решат живота си. Но аз ви питам: Какво всъщност е свободата? Ако поставите един влак на магистрала той не може да се движи. Свободата съществува в рамките на отговорността. Ако сте пътували с кола, трябва да спазвате правилата, иначе ще се сбълскате. Обикновено хората си мислят, че свободата е да избереш само добро, а в него има различни неща, които можеш да правиш. Много списания пишат, че дъщерята имала проблем с баща си и затова мразела мъжете- Денската психика е нагодена да приеме двата пола за майка и баща, също и да приме родителското отношение зададено от природата. Но ако се окаже, че между родители и деца , това се случва при повторните бракове се извърши сексуално насилие или злоупотреба, то какво се случва с дедето. Или ако двама хомосексуалисти решат да си осиновят дете - изкривявания също настъпват в детската психика.
г.проблеми на младежта и престъпността. през 1950 г. 20 % от младети хора са мислели за самоубийство, а днес детската престъпност се е увеличила 30 пъти. Младите хора не могат да видят перспектива за своя живот. изолирват се, взимат нароктици,алкохол, отдават се на престъпност. психолозите наричат това криза на обществото. ясно е, че младежите притежават толкова много енергия, че няма институт за образонаие който да я насочи в правилна посока. Възрастните могат да окажат голямо влияние над младежта. Обикновено липсва разговор в семейството с родителите.
Във вестник Здраве млади момичета питат кога да започнат полов живот и как да се предпазят от бременност, което означава, че родителите им не са говорили за това. Може би те не биха искали да подтикнат детето си към свободно поведение в секса, но може да опитат да разговарят за изграждането на добри приятелства до момента, в който младият човек ще предприеме по-сериозно връзка в сексуално отношение и дори с тенденция - брак.
д. венерическите болести и СПИН сочат, че на всеки няколо секунди някой бива заразен от вируса на ХИВ. За 1 ден 100 млади хора се заразяват от болести по полов път. Може би знаете, но аз видях в България пропаганда за водене на безопасен секс като се използват презервативи и поради това 60 % от жените са забременели - всеки ден те абортирват. Премълчава се факта, че голям брой презервативи са дефектни. Всеки хети от младежите страда от гинетален херпес.Не зная колко души в България са заразени от СПИн, но зная цифрата 45 милиона по света.
И сега се питаме къде е причината за тези проблеми.
Изворът на проблема:
а. Социални причини
-желанията на индивида и обществото, котио често са погрешни - егоцентрични.
- няма единство между индивида и обществото - Например, когато не можете да намерите работа по специалността. Или бързо ви уволняват.
-семействата се разрушават, а обещството не знае как да помогне.
индивид - семейство - общество - свят - къде е общата им цел? ако силите за тяхното съществуване са цетробежни, тоест нямат единен център, то всичко се разпада.
б.Религиозни причини
- безверие и непослушание в божествените закони. Липсва понятието Бог и те не умеят да изпълняват божествените принципи. Вие как бихте се чувствали, ако ви карат да направите нещо против съвестта си? Ще чувствате притеснение и тревога, несигурност, дори страх от последствия.
-конфликтът между мъжа и жената - започнал е още от самото начало на човешката цивилизация. Например в една семейство бащата чува, че синът е направил нещо в училище. Той се върща от работа и казва на жена си : " Цял ден си седиш в къщи и как възпитаваш сина си." Тя пък за оправдание отвръща: " а как мислиш, че ще се държи твоа син като се е метнал на целия ти род" и т.н. Когато излъжем чувствата на партьора си, търсим вината в него, избягваме отговорността и искаме развод.
-братоубийството - естествено е когато в семейството няма любов и отношенията между братя и сестри да бъдат лоши. Братоубийството се е разширило и е довело да много конфликти и войни.
- изгубване на абсолютния стандарт на ценностите -ние ставаме хора с липса на хармония между духа и тялото. Досега науката се е занимаваше с външните теща, например медицината разглежда жизическото тяло на човека като биологичен индивид. Религията се занимава с душата и духа на човека. И когато тези две неща са откъснати едно от друго се стига до конфликт. Затова днес е необходимо обединението на науката и религията, за да се даде нов фундачентален поглед за света с утвърждаване на абсолютните стойности:
Любов - Истина - Добро
- Относителност на човешките ценности - днес това е в зависимост от ситуацията. Вчера си бил към комунистите, днес - към демократите, но дори и да е така, имаш ли принципи? Съща е модерно да мамиш някого и да се хвалиш колко добър си бил в това отношение: Виж колко съм хитър. Но това показва, че човекът няма стойност. ако тази философия се приложи в семейството - хората ще се чувстват опустошени и ограбени.
И накрая, искам да подчертая, че въпреки толкова много проблеми в света никой не си е променил разбирането за идеала.Хората чувстват интуитивно къде е истината. Например, ако двама души застанат пред олтара никой не мисли, че ще се разделят, а напротив - обещават си да бъдат винаги заедно. С една дума основата причина за кризата в обеществото е така нареченото откъсване на човека от неговия Създател и Неговия стандарт на живот. За да се справим с това, трябва да установим връзката си с първоначалния идеал, който съществува в нашите сърца. Ако хората имат една обща основа, те не биха имали конфликти, които да разрушават общочовешкия дом и живот на планета Земя.

Младежки диалог върху СПИН превенцията


Младежки групи от Бразилия и Мозамбик взели под внимание културните си сродства за да разменят идеи относно СПИН превенцията. Представители от образователната сфера на двете страни се срещнаха на семинари за да обсъдят как да използват танца, театъра и музиката за да издигнат съзнанието за превантивни мерки и подходи.
" Образование на юношите в изкуства е едно от най-добрите средства за промяна в сексуалното поведение." казва Христина Рапосо, координатор за ХИВ / СПИН превенцията към ЮНЕСКО, Бразилия." Бразилия е шампион в тази област", добавя тя.
" Нашият опит показва ,че е особено важно за младежта да се включи в дейности по рисуване, дизайн и други, които подтикват към защита от СПИН."
Според отдела за СПИН в Обединените нации, от 1997г. Бразилия показва сравнително стабилизиране за инцидентите от СПИН, докато преобладаването на ХИВ носители в Мозамбик все още се покачва, с нови инфекции на младежи под 29г.
Размяната на програми беше организирана съвместно с ЮНЕСКО и Американската Агенция за международно развитие - Бразилия. Плакат и брошура с ключови послания породени от младежкия обмен бяха наскоро публикувани от ЮНЕСКО- Бразилия.

За контакти: Cristina Raposo, UNESCO - Brazil
e-mail: tc.raposo@unesco.org.br

Няма коментари: