сряда, 12 август 2009 г.

Секс и святост на любовта.

Във всички страни се наблюдава нравствено криза сред подрастващите и младежта. Все повече от тях стъпват в предбрачни секуални връзки, котито довеждат до следните резултати:
- увеличаване на цифрите за бременност и аборти сред юношите.
- увеличаване на извънбрачните деца.
Значително се е увеличило числото на непълни семейства, което води след себе си големи социални последствия, които влияят върху развитието на личностното развитие. На Запад вече се е започнало да се работи по тези проблеми, като към училищата се разработват и въвеждат специални програми. Някои програми имат относителен успех, други все още търсят своето правилно място.
Съществяуват два основни типа програми за сексуално възпитание. Единият тип програма е основан на убеждението, че не можем реално да очакваме от подръстващите да променят поведението си. Затова трябва да се настоява за взимане на контрацептиви за предотвартяване на нежелана бременност. Други програми настояват на убеждението - на това, че младите хора могат да бъдат образовани във въздържане на сексуални предбрачни връзки. Първият тип програма се оказва все по-неудачна, докато вторият тип има все по-голям успех.
В САЩ, програмите, основани върху концетрапитиви се наричат УПВ - Универсално полово възпитание. Теди програми разглеждат човешката секуалност от биологическа гледна точка и обхваща контрола върху раждаемостта, сексуално-активната младеж и абортите при младите хора. Но тези програми почти не говорят за въздържание. И ако то се споменава, то авторите никъде не утвърждават, че сексуалното въздържание преди брака е здрав и разумен избор.В тях още по-малко се говори за традиционните семейни отношения.
Универсалното полово възпитание, за съжаление съвършено изключва нравствените измерения на сексуалността. Такива програми напълно игнорират моралната оценка за един или друг аспект. Що се касае до "ценностите" защитниците на тази програма са убедени в това, чеучащите сами са длъжни да решат , кое за тях е приемло избор.
Програмата по УПВ разглежда само два вида последствия от сексуалните свободни връзки - бременност и болести предавани по сексуален път. Утвърждава се, това, че с познания върху сексуалното възпроизводство и концепративи подрастващите сами ще могат да избягват бременност. Вэпреки това, след обучаване по тази програма сексуалната активност сред младежта се е увеличила два пъти отпреди.
Ето защо единствената програма, която може да окаже положителен ефект, това е тази за предпазване и въздържание оп свободни предбрачни сексуални връзки.


Материалът е взет от статията на Дъглас Кирби, Програми за полово възпитание и тяхната ефестивност. Сп. " My World and I " q Spt/1989-, 591-603

Въздържанието като основа на половото възпитание

Секс и святост на любовта

Въздържанието преди брака не е ново понятие, то е съществувало в различните култури. Голите факти и информация сами по себе си не убеждават подрастващите, и затова им е необходимо такова сексуално възпитание, което да ги обръща към човешките качества и добродетели , за да подчертае нравствения аспект на сексуалността.
Ние не сме само сложен набор от химически съединения, ние сме по-висше същества от животинския свят с качества наподобяващи Твореца. Човек може да метае, избира, да обича. И за да изрази себе си , за да реализира своята способност и най-дълбока способност да обича другите хора, необходимо ни е да отидем извън пределите на простото физическо съществуване и самоудоволетворение. именн това желание, а не просто биологическото влечение протегля мъжа и жената. Именно в отношенията между любими същества сексалността придобива своя смисъл.
Сексуалните отношения чрез физическо удоволетворение не доситгат само до пълно отдаване един на друг от рода на обещанието: " Аз ти се отдавам завинаги". Най-дълбокото човешко желание за любов не може да се удоволетвори само със секс. Колкото повече хората безрасъдно се опитват да изпълнят своето желание за любов чрез секса, толкова повече те разрушават иизтощават себе си.
И още един момент, на който трябва да се обърнем внимание при половото възпитание, е разбирането за секса като контролирано влечение, а не като жизненанеобходимост. Това силно влечение може да се овладява. За разлика от животните хората са способни да контролират желанията си за интимни отношения. Така, те могат да вземат под внимание последствията, смисъла и предназначението на сексуалните взаимоотношения.

Материалът е взет от книгата на Coleen K= Mast," SEx and the Sanctity of Love" q "The World and I Magazine", Spt. 1989,p.543-553

Жената, водата,паневритмията

От Андрей Скворцов

През изминалите цивилизации и хилядолетия най-достойните представители на човешкия род – поети,художници, скулптори , музиканти, писатели, философи, мислители, многократно са правили опити да се докоснат до мистерията на женската душа и сърце, да възвеличат женската красота, сияние , изящество, чар, магнетизъм, любомъдрие, майчинство....И в много отношения са преуспели – ние всички знаем и се възхищаваме, прекланяме се пред световните образци на техния вдъхновен гений. Но се случва нещо на пръв поглед странно. Всички те, издигнали на пиедестал жената в стих поема ,слово, картина, склуптора, музика признават, че само са се докоснали до търсенето от тях съвършенство. И това е така, защото всеки от тях , така или иначе , е слагал жената в някаква, макар и изящна рамка. А тя, жената – възлюбената, вдъхновителката, богинята, приятелката, майката, сестрата, къщовницата, животодателката, крепителката на семейството – не търпи никакви рамки и ограничения. Защото не може да се обхване необятното. Защото жената е многолика, вечно променяща се , неуловима като загадъчната усмивка на Мона Лиза. И всеки вижда в нея онова, за което е дорасъл и е подготвен, или онова, което иска да види. Отвъд мисълта за нея, която я ограничава, се чува детския смях и екстазът на Безкрайното. Но не важи ли същото и за водата, и за Паневритмията, които са все от женски род?
Е, питам се , а какво остава тогава на нас, обикновените простосмъртни, които не притежаваме художествения гений или талант , за да възпеем жената,това чудо на чудесата? Имаме само един-единствен шанс – просто да обичаме. Жената не е само люлката на човечеството, но и космически принцип, женският принцип във Вселената. Тя е Ин енергията в хармонията между Ин и Ян, изразяващи вечното движение на космическата жизнена енергия. Дълго проточилият се патриархат на Земята се оказа несполучлив опит да се внесе хармония вътре в човека, между човека и Природата, между човека и Земята, между човека и Космоса. Тоталната криза, обхванала човечеството, замърсяването на вътрешната и околна среда е само следствие на дълбоката духовно-нравствена криза.
Какъв е шансът на човечеството? Във всички източни писания се говори за Майката на Света, която засега е закрила своя Лик.В “Криптограмите на Изтока”, записани от Елена Рьорих, четем :” Майката обща на Повелителите не е символ, а велико явление на Женското Начало, представляващо духовната майка на Христос и Буда. Онази, която ги е учила и ръкоположила за подвиг. ..От даленчни времена Майката изпраща на подвиг. Нейната Ръка прокарва непрекъсната нишка в историята на човечеството. Изтъкалата прежда на Далечните светове, Пратеничка на Неказаното, Повелителка на Неуловимото, Дарителка на Неповторимото...застава на стража Сама в сиянието на знаците. След Атлантида, когато Луцифер, нанесе своя удар върху Духа, Майката на Света започна нова нишка, скри Своя Лик и забрани да произнасят името й, докато не удари часът на Светлината.”
Настъпването на женското начало е утвърдено от Космоса, съзвучно с Първия ден на пролетта...Предначертаното от Космоса е известно и на тъмните сили...И те винаги досега са правели всичко възможно да отложат колкото се може повече във времето настъпването на женското начало, като по всякакъв начин се стремят да потъпчат, смачкат, унизят жената като символ на това начало. През последните хилядолетия, с редки изключения, жената е била окована в желязна верига и е била превърната в безропотна, безгласна слугиня, напълно зависима от мъжа и неговите прищевки. Днес тежката желязна врата на тази звисимост – социална, семейна, икономическа, духовна, образователна и пр., вече е свалена в така наречения “цивилизован свят”. Но тя е заменена по един йезуитски начин с множество златни верижки, които жената сама, съвсем доброволно и неусетно си надява. Зад външния блясък, привидната свобода и независимост и свобода на избора, тя не вижда, че е отново окована, че все пак това са вериги, макар и златни. Особено младите жени днес са подложени на изпитания и съблазни като модата, обърната ценностна система, сексуалната революция, бизнесът, блясъкът на прожексторите, козметиката, парите, алкохолът, цигарите и наркотиците. Днес тя вече държи автомат в ръка и марширува , за да убива, ако и заповявадт играе футбол, вдига щанги, боксира се, често разпъната на кръст – да бъде майка или прави кариера. Тя е и депресирана, с хапчета в чантата, здравето и детеродната й функция са под силен натиск.
Бог е едновременно Баща и Майка за нас. Затова “Трябва да обичаме Майката в нас, да обичаме Майката пред нас и да обичаме Майката около нас.... Кажи ми как се отнасяш към жената, за да кажа кой си? Защото...Майката в нас е душевна. Майката пред нас е красива. Майката около нас е силна. Нуждаем се от Майката на Душата, за да играем космическата игра на живота. Нуждаем се от Майката на красотата, за да пеем космическата песен на живота. Нуждаем се от Майката на силата,за да танцуваме космическия танц на живота. Играта на живота ни енергетизира. Песента на живота ни просветлява. Танцът на живота ни обезсмъртява....” Тези думи не са ли казани и за водата и паневритмията? При водата – видимата й част сигурно е само 3% от нейното дълбоко вътрешно съдържание. Ще има още много напъни да я рамкират по някакъв начин, но всуе. И паневритмията като жената и водата е многолика, многопластова и обхваща макро- и микрокосмоса в тяхното единство......(в. Родово имение, бр , 39, 5-7с. Откъс от беседата )

Няма коментари: