неделя, 26 юли 2009 г.

Идеалът за любовта в светлината на алтернативното образование

Съвременната картина на света можа да бъде видяна и създадена от творците на новото време в зависимост на това доколко те са приносители на ценности. Светът е такъв какъвто си го създадем, т.е, той е отражение на нашите мечти, представи и идеи ,често пъти илюзорни поради преходността на нашите чувства и желания на физическото ни тяло. Свещените писания независимо различията в културната си принадлежност говорят за едно отклонение на човешкото развитиe от универсалните принципи на Вселената. В резултат човекът затруднява духовното си усъвършенстване и потъва в низшите сфери на материалния свят. Когато воинът Арджунав свещената книга Бпагавад Гита, попитал Кришна защо има толкова много агресия в света, Господ Кришна му отвръща, че похотта има свойството да се трансформира в агресия. Ако се направи внимателен прочит на гл 1 от Битие ще се види,че грехът на Адам и Ева не е бил свързан с плодът на познанието в буквален смисъл, както се е считало през тъмните средни векове. . Думата "позна" в Библията се свързва със сексуалния акт и ако първите хора - Адам и Ева изяли плода,то това означава, че те са извършили непозволена любов, т.е. не са изчакали моментът на съзряване в Божията любов. Всяко преждевременно и непозволено извършване на сексуален акт довежда до опасност за породждане на болести или греховност. Така истинската любов, която Бог е дал на човека, за да владее над творението е била"отхвърлена" и изместена от похотта. Човекът станал роб на своято его, на онова агресивно начало, което го кара да иска без да дава, да злоупотребява с доверието, приятелството , любовта и истината.
Поколението, което се раждало , ражда и сега е резултат на натрупване на всички човешки грехове в историята и ето днес сме свидетели на разпадане на семействата, извънбрачните деца, застаряване на нациите и безпътица на младите хора. В началото на 21 век сме изправени пред глобална човешка катастрофа на стария свят и необходимостта да се преустроим за "ново небе и нова земя". Ето защо ролята на новите просветители
( творци, учители и др) е от съществено значение. В търсене на отговор на много въпроси творецът на новотот време неминуемо стига до необходимостта да избере трудния път на "пророка" на новото време така както пророците на Израел предупреждаваха своя народ. Те показаха двата пътя, които чакаха юдейския народ - единият беше победоносен ако Исус Христос беше приет, а другият - плачевен,т.е. изпърнен със страдание ако го отхвърлят. За съжаление, най-близките на Исус, Йоан Кръстител ,неговите братя и ученици не успяха да отстоят на вярата си в него и дадоха повод на фарисеите да го разпънат на кръста. По подобен начин сме свидетели и днес как духовните водачи на народите ( папи, патриаирси, пастори, учители, учени, писатели и др.) подценяват повелите на Единния Вселенски разум и робуват на своето его (религиозно, национално, научно и т.н.) Изписаните на амвоните слова "Бог е любов" едва ли биха могли да се затворят в рамките на една общност, секта или група от хора, тъй като божествената любов съдържа в себе си безкрайността на Вселената , а тя от своя страна ни носи познанието за истината. И така се формира истинската любов отвъд времето и пространството. Само тогава се реализира и мъдростта.
Днес когато сме изправени пред решаване на конфликти - религиозни, политически и икономически, ни е нужно да прилагаме мъдростта. Ала как да бъде изразена тя, когато духовно заслепени ние виждаме една изкривена реалност на битието.Първото нещо, на което сме свидетели е човек е прехвърляне на отговорността, когато човек започне да се защищава и да обвинява противната страна. Детската възраст на човечеството не носи умения за преодоляване на конфликти. Затрупано с рационални концепции и илюзорни представи за живота , то се задушава в прегръдките на неизвестни нему стихийни сили и умира.Възресението от "мъртвите" за които става дума в Бибилията е именно това ново духовно раждане на човека за "вечността". Но това раждане не може да стане от един родител, в него участват двама.
Когато Бог създал по свой образ и подобие човекът, той ги създава и мъж и жена
т.е, Бог съдържа в себе си мъжки и женски характеристики или казано с други думи Бог е едновременно наш духовен Баща и Майка.Синтезът на западната и източна култура предполага тези изводи, които набързо нахвърлих, за да престъпя към въпроса за необходимостта от алтернативно образование на деца, младежи и родители, които да обновяват нацията и света.Децата имат нужда от мечти, те са много по-чувствителни към неправдите, по-оптимистични и по-съпричастни отколкото порасналите вече юноши, почти изгубили вяра в бъдещето. Защо е така? Тъй като човечеството е носител на грешната кръвна линия приета от низшата природа на похотта ( алчност, агресия, сластолюбие, неконрулируемост на емоции и чувства и др,) ,то тенденцията на размножаване на злото отчуждава родители от деца и довежда до разпадане на семейните връзки и човешкия род, С една дума тази посока води до самоунищожение на всички хора, задушили своята чиста първоначална природа и духовност. Ето защо младото поколение, което не вижда достойни модели за подражание, не разбира смисъла на живота си, чувства се дълбоко нещастно и често обвинява за това своите родители и учители. Обикновено грешният човек винаги прехвърля вината и отговорността върху другите, ала до известна степен приемствеността между поколенията е необходима за продължаване на традициите.
Както вече казахме, идването на Исус Христос като Месия беше свързано с утвърждаване на идеала на истинската любов Какво да кажем за " Обичайте враговете си.." , а може би този призив е бил голяма една летва, която юдеите не могли да прескочат и те предпочели да си останат там където са си били. И днес сме изправени пред предизвикателството да обичаме враговете си, като първия ни"враг" е преди всичко нашата грешна( несъвършена) природа. Как бихме могли да се справим с нея? Като преминаваме в атака ли? Или по-скоро да я приемем и трансформираме в по-висши качаства на съзнанието и сърцето, чрез самопознание. Пътят към самопознание изисква приемане на тъмната страна на нашата природа , анализиране и отстраняване на погрешни идеи, вредни навици и поведение. Така например, сексуалната невъздържаност довежда до бързи и безразборни сексуални връзки, често довеждащи до психически отклонения. Децата , кото се появават вследствие на подобни връзки носят кармата и на предишна връзка. В този смисъл,след всичко казано досега, можем да кажем ,че в основта на новото алтернативно образование на характера и сърцето трябва да залегне принципа на сексуалното въздържание до момента на брака. Когато подрастващите се учат да контролират емоциите си и сексуалните си импулси, те постепенно ще пренасочат тази енергия в градивно творческо начало за духовно израстване и изграждане на добър характер. След като се научат на такива положителни качества като чувство за отговороност, дисциплина, съпричасност и грижа за другия, ще им бъде по-лесно да изградят семейния си живот. Бог успешно може да работи с непокварените духовно младежи и така да ги ръководи в живота докато израснат като негово подобие. Ето защо разказите, романите, стиховете, филмите и другите произведения на изкуството трябва да вдъхновяват младежта към подобни подвизи на истинската любов. А учебните помагала по етика, философия и природонаучните дисциплина да развиват у децата уважение към духовните закони и йерархията, т. е. Бог, предци, родители, държавни ръководители, директори , учители и други.
Например, основното движение в природата е кръговото движение под различна разновидна форма. то предполага, че за да се реализира кръговото движение на взаимоотношения в природата е необходимо да се дава, а не само да се получава. А за да се реализира свят на истинска любов даването предхожда получването и е безусловно, т. е. без да очакваме резултат от него. Когато един цар на "небесното царство" е дал богатства на принца и принцесата, той очаква, те да оценят своята стойност и да покажат нужните качества на бъдещи царе и царици като разполагат умело с богатството си в полза на общото благо и процъфтяването на царството. Както е известно приказките носят мъдростта на вековете и много от тях могат да бъдат добри примери за децата. Царят и царицата са майката и бащата , а самите деца са принцовете и принцесите. Когато всички се обединение в истинска любов, то те ще носят процъфтяване на рода, нацията и света.
И така най-общо казано, изправени сме пред прага на едно ново общество и то може да бъде изградено със съвместните ни усилия, насочени най-напред към самите нас. Стигаме и до въпроса- как да се обединим всички прогресивни сили в света? Пътят може да ни посочи само Бог, ако се обърнем към него като жив Приятел, наш общ Родител и поискаме отговори на нашите въпроси. На добър път!

Няма коментари: