четвъртък, 18 март 2010 г.

Писмо - предложение до ЮНЕСКО

Писмо - предложение
До ЮНЕСКО при ООН
Oтдел Образование и възпитание
Генерален директор Ирина Бокова
От Аспарух Петров Вангелов
София , 1618 Овча купел 1, Блок 609, Вход Г. Ап.20
тел :.02/ 8559827
0878559823
Госпожо Бокова,
Учени и политици смятат, че светът живее в остра икономическа и духовна криза. От една страна имаме висок прогрес в електронните технологии и генетиката, а от друга - нравствен упадък : корупции,тероризъм, грабежи, отвличане на деца и възрастни, измами, убийства…Знае се, че младежта е огледален образ на обществото Престъпността в училищата е факт. Има много зарегистрирани убийства между деца,между младежи и то по садистичен начин. Наглото дори цинично държание на ученици спрямо учителите, битите учителки...са връх на търпимостта. Такива факти има и в други страни. Страните от целия свят вървят към нравствена деградация. Няма държава която да живее сама за себе си, недокосната от тероризма и вандалщината.Проблемите за възпитанието на младежи и възрастни са еднаква крещяща необходимост. Загрижени за бъдещето, клубът за поезия и
музика към съюза на писателите към читалище "Райко Алексиев",Федерация за вселенски мир и федерация за духовно еднинение „Роза”подкрепиха Аспарух Вангелов като бивш учител и директор на училища,инспектор по просветата, инспектор в министерството на културата,общо с над 46 години стаж да разработи предложение − първо до МОМН за работа и възпитание на младежи с хулиганско държание в училищата и второ - предложение до ЮНЕСКО при ООН за задължително изучаване във всички страни на общочовешките морални ценности за възпитание на сърцето, душата, за нравствено-етично поведение.Първото предложение до МОМН. Госпожа Мукадес Налбант с разбиране прие препоръките. Второто сега излагам на Вас.Вие приемате света като един голям социален дом. Предлагаме да приемете света и като едно голямо интегрално училище, а Вие - Вашата дирекция да стане Световно Министерство на Образованието и Нравственото Възпитание. Епохата налага да се даде поне за 10 години приоритет на нравствено - етичното възпитание, възпитание на сърцето и на душата.
За изпълнението на тази велика цел за всички страни и народи са необходими Учебни помагала за учителите и за учениците. Няма друг авторитетен от световен мащаб фактор, който да е в състояние да обедини, да въздейства, да наложи на стотиците националности
идеята за общо духовно превъзпитание на народите. Кой ражда терористите, войнолюбците, крадците, убийците в света ? Необходимо е коренно възпитание на родители и деца, на общества, хора от всички раси и вероизповедания .
Наложително е да се разпореди на всички просветни ведомства в света да съставят комисии от подготвени специалисти за издаването на учебни помагала, в които методично да се разработят уроци по теми.Например: Тема за честността, скромността, горделивостта, гордостта,обичта, милосърдието и т.н. и т. н. Такива примерно издадени пособия има вече в Русия, Индия, Япония, САЩ и в други страни. Ето, в Москва
Mеждународният фонд за образование е издал няколко учебни помагала на руски " Светът, в който живея" и на английски "Моето пътуване в живота", а по-късно новата образователно-възпитателна политика се разрасна в Япония, САЩ и по целия свят с уроци написани от авторитетни авторски колективи. Все пак тези пособия все още не могат да бъдат 100 % успешни за прокарване на възпитателна политика за новото образование на 21 век, поради масовата бездуховност в света.
Известно ни е и подкрепяме инициативите на ЮНЕСКО за обучение на научни работници и студенти в областта на етичното възпитание за изграждане на наука на нравствени основи. Ето защо е наложително да се изгради световно образователен център от ЮНЕСКО и се започне незабавно работа в училищата и обществата за нравствено проглеждане на народите. Кадри по съставянето на учебниците има и в България се правят опити, но за да се преподава в училищата, трябва разрешение и подкрепа от МОМН. Учебниците да се съставят по възрастови групи. Ние сме предложили да има раздели за екологията, за
различните клонове на изкуствата с увлекателни приказки за децата а за големите – подходящи текстове с характер на притчи. За основен и среден курс могат да се използват някои от философските и религиозни трактати на Лев Толстой, притчите на Христос за милосърдието за любовта между хората за взаимопомощта, всеотдайността,
философските виждания на Рабинандранат Тагор и т.н.
Според нашето виждане прилагането на педагогическите новости в преподаването и усвояването на нови методически похвати при излагане на образователните единици в урочната работа, използването на сугестивните похвати за съсредоточаване на вниманието на учениците в клас и други не трябва да бъдат задължения на ЮНЕСКО, а на Министерствата на образованието в света. Специалистите от върховния образователен център от ЮНЕСКО е достатъчно да контролират качеството на издадените учебни помагала, нивото на дисциплинарните нарушения в училищата, намаляване на престъпността в страните от всички континенти и т. н. Това е предостатъчно.
Наблюденията и указанията на ЮНЕСКО за нравственото възпитание на обществата ще мобилизират усилията на образователните, възпитателни ведомства, тези усилия ще бъдат подкрепа на правителствата от всички държави в света. Времето, епохата налагат незабавно да се започне мащабно възпитание на народите за любов, братство.
За нас ще бъде голяма награда, ако получим незабавен отговор на нашето открито писмо до Вас, че сте го прочели и сте взели отношение.
С искрено уважение : ........
Аспарух Петров Вангелов
Подкрепили идеята:

1. Читалище "Райко Алексиев " - бул. Скобелев 58
3 ет. София 1606 / тел: 02/9 52 57 61
Секретар : ...........
Слава Павлова .
4. Универсална федерация за вселенски мир :

Председател : ......................
Боян Башиянов

3. Федерация за духовно еднинение „Роза” :
Председател.....

Върбанка Николова

Член: .............
Румяна Русева (педагог)

С подписите на съответните отговорници по предложението писмото се изпраща до Юнеско до края на седмицата. Всеки заинтересован може да се присъедини с коментар.

Няма коментари: