събота, 14 ноември 2009 г.

Смисълът на святотоSacred geometry Art4

Когато говорим за въвеждане на духовните принципи на възпитание в образованието, често се сблъскваме с въпроса : По какъв начин те биха се преподавали в часовете по физика, математика, география. По този повод представям кратък видеоклип свързан с атртерапия чрез рисуване на геометрични фигури - мандалата като основна фигура в просеца на психотерапевтично лечение.

Доброто поведение
...Въпросът за поведението стои в основата на целия вътрешен и външен живот на човека.Днес по-голямата част от обществото пренебрегва това и отношението към тези неща буди съжаление. Вместо да обърнем поглед към твореца,хората му обръщат гръб.Никой не възпитава у тях това свято чувство. Напротив, правят всичко възможно хората да се освободят от него...В научната и техническата област са възможни някакви резултати, но вътрешната , духовната сфера ще остане скрита.Там големи открития няма да се направят и за съжаление там ще царува посредствеността, глупоста,пустотата и тревогата. И това ще бъде дотогава докато не се намери доброто поведение.
...Религията, която е свела своята дейност в редица повърхностни церемониали и науката, която винаги е елиминирала духовното, с нищо не помагат на хората да открият съкровеното. Затова ще ви се наложи доста да опипвате по вашия"детектор", с вашите мисли, молитви, медитация, за да успеете да докоснете живата точка. Но докоснете ли я, вие ще почувствате цялото великолепие на божествения свят, ще чуете гласа на Вечността...продължавайте настойчиво да търсите. Денят, в който над вас нещо ще се разтвори и избликне ,непременно ще дойде.
из"Бъдеще за младежта" от Михаил Иванов, С., с.30

Няма коментари: