четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Любовта на децата като божествено проявление


Детската любов на Бог Кришна и неговата вярна приятелка Радхарани е затрогващ разказ за чистота на детските чувства.


Смисълът на святото
Омраам Михаил Иванов
Когато бях съвсем малък, в България, много исках да си купя радиоприемник, но нямах пари и си направих един детектор.Основните части на апарата бяха един галенитов кристал и метална игла, която трябва да се премесктва по повърхността на кристара така, чеда се осъществи някакъв контакт и в слушалките да се чуе музика или говор. Правеше ми силно впечатление, че само определени точки от кристала, докоснати от иглата произвеждаха търсения ефект.Сякаш кристалът беше покрит с мъртви и живи точки и когато докоснат жива точка с иглата, трябваше да я задържа, за да чувам нещо.Най-малкото изместване прекъсваше контакта и аз трябваше пипнешком да търся друга точка.
Разсъждавайки върху това, аз стигнах до заключението, че подобен феномен има и у човека. Всички хора постоянно търсят нещо.Някакъв глас, нещо, което да им помогне.Най-често, те не чуват нищо и нищо не получават. Защо? Защото не са успели да докоснат чувствителните места на своята душа и своя дух, които биха осъществили контакта между тях и духовните области.Те трябва да продължават опипом да търсят и в момента когато докоснат тази точка, ще ги изпълни усещане, в което никога не биха могле да се измамят.Това ще бъдат светлината, радостта, любовта, истинскияг живот.
...Вие не сте способни да уважавате истински хората, ако дълбоко в себе си не почитате нещо по-нелико, абсолютно.
...Въпросът за поведението стои в основата на целия външен и вътрешен живот на човека. Днес по-голямата част от обществото пренебрегва това и отношението към тези неща буди съжаление. Вместо да обърнат поглед на Твореца, хората му обръщат гръб. Никой не възпитава у тях това свято чувство. Напротив - правят всичко, за да се освободят от него.Безполезно било, остаряло било.Е, добре, но аз им предричам живот, осеян с трудности резултат на тяхното безотговорно поведение и никакъв истински прогрес. В научно-техническата област са възможни някакви резултати, но това е в материалната, външа сфера.Вътрешната, духовната , ще остане скрита.Там големи открития няма да се направят и за съжаление там ще царва посредствено опита, глупостта, пустотата и тревогата. И това ще бъде дотогава докато не се намери доброто поведение....
Из"Бъдеще за младежта" с.27-29Индийските свещени текстове разказват за способността на Бога дори като дете да очиства от греха и издига падналите хора със своята милост и песни...

Няма коментари: