петък, 11 септември 2009 г.

Развиване на интуицията

Човекът - единство от физически и духовни елементи

Мисли от “Мястото на Душата” на Гари Зукав

От гледна точка на човека с пет сетива, ние сме сами във вселената, която е физическа. От гледна точка на човека с много сетива, ние никога не сме сами, а Вселената е жива, съзнателна, интелигентна и състрадателна.

От гледна точка на човека с пет сетива, физическият свят е необясним и ние необяснимо сме се оказали в него и се опитваме да го контролираме, за да оцелеем. От гледна точка на човека с много сетива, физическият свят е среда за обучение, създадена съвместно от душите и всичко, което се случва в нея, подпомага процеса тяхното обучение.

Вие създавате своята реалност посредством своите намерения.

Мисълта е енергия или Светлина формирана от съзнанието.

Във всеки момент вие избирате намеренията, които ще оформят вашите преживявания и нещата, върху които фокусирате своето внимание. Ако избирате несъзнателно, вие се развивате несъзнателно. Ако избирате съзнателно – се развивате съзнателно.

Двигател на нашата еволюция е изборът.

Да пътувате към автентичната сила означава да осъзнавате всичко, което чувствате.

Всяко решение, което вземате, е отговор на въпроса: „Как избирате да изучите Любовта – посредством съмнения и страх, или посредством мъдрост?

Гласът на нефизическия свят е интуицията.
www.spiralata.net

Няма коментари: