понеделник, 7 февруари 2011 г.

The Prince and the Pauper
Ново или алтернатвно образованието

Алтернативното образование е обединяващо понятие за системи и методики, които имат различен от традиционното образование подход.
То се характеризира с:
-интеграционен подход : междудисплинарни връзки между различните предмети (изкуства с наука, физическа култура и природни науки) ; индивидуален подход към ученика с колективна работа, обучение и възпитание, наука и духовни пректики.
-Учителят е с ясна концепция и отношение към децата, добре подготвен благодарение на желанието и инициативността си, вдъхновител и психолог.
-Децата развиват своя потенциал по естествен начин с различно темпо и в подходящи условия.Потенциалът се разгръща отвътре навън.

Няма коментари: