събота, 5 февруари 2011 г.

Учителят Йода и медитациятаМaхариши: Трансценденталната медитация е проста и естествена програма за успокяване на ума, спонтанно ненасилствено пътуване на съзнанието към неговата безкрайна същност. Чрез трансценденталната медитация , умът разгръща своя потенциал за безгранично трансцендентално осъзнаване , единство на съзнанието – едно живо поле на целия потенциал, където всяка възможност е естествено достъпна до осъзнатия ум. Будният ум осъзнава своята безгранична значимост, своята безпределна същност, своя безкраен потенциал.

Трансценденталната медитация ни дава начин, по който будният ум разбира целия спектър на своето съществуване – активно и в покой, от граничната точка до безкрайността. Това не е система от вярвания, философия, начин на живот или религия. Това е преживяване , ментална техника, която човек практикува всеки ден за 15-30 мин.
Научните експерименти с хората, които практикуват Трансцендентална медитация посочват, че ТМ има тенденцията да нормализира всички сфери на живота. Намаля стреса, подобрява здравето, обогатява работата на ума, подобрява личните взаимоотношения и увеличава работоспособността и удоволетворението от работата ни.
За целта е необходимо обучение. Това, което се случва е, че умът в своето активно състояние се учи най-напред да преживява своите по-малко активни състояния, постепенно преживява все по-малко активното състояние,докато достигне до трансценденталното състояние на съзнанието.
Като се учим да правим това, трябва за запомним, че умът обикновено има способността да се лута толкова дълго в сферата на знанието или властта или в преследването на щастие, че той трябнва да бъде научен как отново да се познае. Ето защо обучението е необходимо.
След като човек е учил ТМ той знае какво е естественото състояние на ума. Но, за да реализира това, практикуващият трябва да бъде освободен от неестествени програми, изпълнения и преживявания.
Повечето хора нямат преживявания с трансценденталното съзнание, чистото съзнаие, чистата природа на ума. Те осъзнават активната му дейност, която е будното състояние на съзнанието. Те също осъзнават и пълната забрава на ума, спящото му състояние. И те също осъзнават средното му състояние, сънуването. Но те не знаят за чистото Трансцендентално съзнание. Преживяванията на това съзнание се преподава в Трансценденталната медитация, която не е нищо друго освен самата природа на ума.ТМ засяга само ума.
Другите системи често включват допълнителни аспекти асоциирани с ума като дишане и физически упражнения. Те могат да бъдат малко сложни заради това, че се занимават с различни други неща. Но с ТМ няма възможност за никаква намеса на странични дейности. Затова казваме, че е толкова проста програма, която позволява на съзнанието да разгадае целия спектър на своето съществуване.
ТМ обхваща нивата от активния или деятелния ум до тихия почиващ ум. В този почиващ ум човек прежиявява чистота и простота, без да е въвлечен в нищо друго, в никаква друга практика. В Трансценденталната медитация поради това, че имаме работа само с ума, ние подхранваме всички преживявания на интелигентността. Умът медитира, получва Трансцендетално съзнание и довежда до трансформация в различните области на изразяването му. Всички сфери на живота, които са израз на интелигентността се подхранват, трансформират и подобряват чрез преживяване на Трансцендетно съзнание.
Умът, разбира се, винаги е загрижен за другите аспекти, като физиологията на тялото, средата и цялата вселена.
Но тъй като трансценденталната медитация се занимава само с работата на ума, с неговото активно състоияние, той се оставя освободен от другите аспекти, макар че е ангажиран с всичките, както интелигентността се занимава с тях.

Няма коментари: