петък, 28 май 2010 г.

Върви народе възродени"Универсалните принципи в образованието -
нови идеи и практики
в Европейската култура"
Конференция
29.05.2010 г.

Няма коментари: